×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Ο καλύτερος τρόπος να εκδικηθείς τον εχθρό σου είναι να μην του μοιάζεις" - Μ. Αυρήλιος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS