Θέλω να γίνω μέλος!

Αν θέλεις να γίνεις μέλος της Νέας Ακρόπολης, δεν έχεις παρά να γραφτείς και να ολοκληρώσεις το Σεμινάριο Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Αναζήτησης!


Το σεμινάριο εισαγωγής στη Φιλοσοφία πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις πόλεις όπου λειτουργεί η Ν.Α

Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο