Ημέρα

Δευ, 3. Δεκέμβριος 2018

   
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής Πόλη Νομός Κατηγορία
03.12.18, 20:00 h Αθήνα Αθήνα - Φιλοσοφία
03.12.18, 20:00 h Αθήνα Αθήνα - Φιλοσοφία
03.12.18, 20:30 h Πάτρα Πάτρα Πάτρα Φιλοσοφία
03.12.18, 20:30 h Ηράκλειο Ηράκλειο - Φιλοσοφία
03.12.18, 21:30 h Ρέθυμνο Ρέθυμνο - Φιλοσοφία