Ημέρα

Δευ, 5. Φεβρουάριος 2018

   
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής Πόλη Νομός Κατηγορία
05.02.18, 20:00 h Κεντρική Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Φιλοσοφία
05.02.18, 20:30 h Ηράκλειο Ηράκλειο - Φιλοσοφία
05.02.18, 20:30 h Πάτρα Πάτρα Πάτρα Φιλοσοφία